Over vandervalk+degroot 

Het begin en de ontwikkeling van vandervalk+degroot

Vandervalk+degroot heeft van begin af aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. Een bedrijf van doeners: het gaat om ‘het doen van goede dingen en het goed blijven doen van de goede dingen.’

In 1962 begint Henk van der Valk met putten schoonzuigen en rioleringen reinigen op een betrekkelijk eenvoudige manier. Het tijdperk van de putjesscheppers is net voorbij en de laatste tonnenleegwagens rijden nog door de straten van sommige steden. Het werk is zwaar en vies, maar dankzij technisch vernuft verbeteren al snel de werkprocessen en –technieken en daarmee de arbeidsomstandigheden.


Innovatief en vooruitstrevend

Vandervalk+degroot heeft van begin af aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. Een bedrijf van doeners: het gaat om ‘het doen van goede dingen en het goed blijven doen van de goede dingen.’

In 1962 begint Henk van der Valk met putten schoonzuigen en rioleringen reinigen op een betrekkelijk eenvoudige manier. Het tijdperk van de putjesscheppers is net voorbij en de laatste tonnenleegwagens rijden nog door de straten van sommige steden. Het werk is zwaar en vies, maar dankzij technisch vernuft verbeteren al snel de werkprocessen en –technieken en daarmee de arbeidsomstandigheden.

Al meer dan vijftig jaar is vandervalk+degroot vooruitstrevend en innovatief op het gebied van reiniging en inspectie van rioolstelsel. Optimaal combineren van de laatste technieken met de dagelijkse praktijk heeft geleid - en leidt nog steeds - tot nieuwe toepassingen die bijdragen aan verbetering van de dienstverlening. In de loop van de jaren is het aantal vestigingen voortdurend uitgebreid door overname van bedrijven en autonome groei, waardoor het bedrijf altijd dicht bij de klant is. Niet alleen in Nederland, ook in België.

Vanuit het specialisme van riool- en kolkenreiniging is een organisatie opgebouwd waar klanten terechtkunnen voor alle diensten in het brede spectrum van rioleringsbeheer. Van reiniging, inspectie en advies tot reparatie, renovatie en aanleg.

Vooral het juist en efficiënt verzamelen van rioleringsdata, beheer en ontsluiting van de data met behulp van de nieuwste technieken, bevorderen doelmatigheid en efficiency. Innovatie was de afgelopen vijftig jaar een waarborg voor de continuïteit van de bedrijven van vandervalk+degroot en dit blijft zo in de toekomst.

 

Opleidingscentrum

Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van onze mensen en investeren hier dan ook veel in. Vakmanschap en motivatie zijn de kracht achter ons bedrijf. Het opleidingscentrum van de vandervalk+degroot-groep is ccv erkend en heeft als doel het ontwikkelen van vakmanschap van onze medewerkers en het stimuleren van veilig werken. Het opleidingscentrum biedt veel verschillende carrièregerichte trainingen aan, die veelal in de vorstperiode plaatsvinden.

 

 

Veiligheid

Wij werken veilig of we werken niet. Samen werken we aan de veiligheidscultuur van onze organisatie. Ons doel is dat al onze medewerkers altijd eerst aan hun eigen veiligheid en die van hun collega denken. Iedereen moet bijdragen aan onze veiligheidscultuur op ieder niveau en op iedere afdeling in de organisatie.

Eerst ik! Eerst stellen wij onszelf de vraag Zijn de werkomstandigheden veilig genoeg? en Kan ik mijn collega aan het werk laten gaan? Veilig werken is een must. Vandervalk+degroot verplicht alle medewerkers, inclusief onderaannemers en uitzendkrachten, onze Eerst ik! gedragsregels en levensreddende Eerst ik! regels op de werkplek in acht te nemen.